Trung Quốc Đường dây truyền thiết bị xâu chuỗi nhà sản xuất
Công ty TNHH Điện máy Yi Boyu

Nhà sản xuất thiết bị dây chất lượng cao chuyên nghiệp

Máy móc, phụ kiện và dụng cụ. CHỨNG NHẬN CE.